Studenckie Koło Naukowe Informatyki

UMCS

# Mod do Minecraft

Stworzenie oraz wdrożenie zaprojektowanej przez członków Koła modyfikacji do gry Minecraft.

# Bot Discord

Wielofunkcyjny bot do serwera Discord Koła umożliwiający skuteczniejszą moderację, zarządzanie oraz rozrywkę dla członków.

# CI/CD strony Koła

Wdrożenie automatyzacji wersjonowania strony głównej koła i jej kodu źródłowego.

# Czujniki klimatyczne

Zaprojektowanie oraz wdrożenie na terenie całej uczelni sieci czujników klimatycznych opartych na protokołach MQTT oraz LoRa.

# Nowa Moria

Poprawiona wersja planu zajęć dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wraz z aplikacją mobilną.

# Klon Google Forms

Stworzenie aplikacji do ankiet umożliwiającej wysoki poziom personalizacji oraz głęboką integrację z używanym przez członków Koła oprogramowaniem.

# Generator liczb pseudolosowych z otoczenia

Zaprojektowanie oraz implementacja algorytmu generowania liczb pseudolosowych przy użyciu danych z otoczenia (np. czujników, obrazów lub dźwięku).

# System zapisu na grupy ćwiczeniowe

Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu zapisów na grupy ćwiczeniowe dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

# Rozbudowa infrastruktury IT

Rozwój infrastruktury Koła, w tym integracja nowych serwerów, uporządkowanie i dokumentacja obecnych systemów, stworzenie i wdrożenie oprogramowania do monitorowania stanu i aktywności infrastruktury oraz implementacja rozwiązań zapewniających jej bezpieczeństwo oraz stabilność.